Apr. 6th, 2016

harpijka: (Default)
Ja: [chcę wyprać w pralce ukochane kapcie Daleka]
Dalek Khania: - Skurczą się, uaaa! Dam Ci 100 zł, jeśli wypierzesz ręcznie.
Ja: - Nie :)
Ja: - Ale możesz sama wyprać.
Dalek Khania: - Dobrze.
[przypowieść pt. "Jak wprowadzać potomstwo subtelnie w znienawidzone przez matkę prace domowe"]

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

September 2017

S M T W T F S
     12
3456 78 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 03:15 pm
Powered by Dreamwidth Studios