Sep. 7th, 2017

harpijka: (Default)
Dziś Dalek zapytała mnie:
- A ty wierzysz w życie po śmierci, mamo?
- Tak, wierzę.
- A ja nie. I myślę, że w głębi ty sobie też zdajesz sprawę z tego, że nie ma czegoś takiego. Bo to nielogiczne.


Trochę jestem dumna, trochę mi jednak przykro.

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

September 2017

S M T W T F S
     12
3456 78 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 03:26 pm
Powered by Dreamwidth Studios