Kotek Odyna

Dec. 3rd, 2015 07:04 pm
harpijka: (Default)
[personal profile] harpijka
W zadaniu domowym (zdania do czytania), kl. I, napisane było:
Kotek ma osiem łatek.

Dziecię jest anarchistką, jak rzecze jego tata: skreśliła "łatek", napisała: "łapek".

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

September 2017

S M T W T F S
     12
3456 78 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 03:23 pm
Powered by Dreamwidth Studios