harpijka: (Default)
[personal profile] harpijka
13 września 2013 r
- Oj, dziecko me, trzeba to posprzątać.
- Nieeee, mamo. Dzisiaj bardzo się napracowałam, żeby zrobić ten bałagan.

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

September 2017

S M T W T F S
     12
3456 78 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 03:21 pm
Powered by Dreamwidth Studios