harpijka: (Default)
[personal profile] harpijka
Kot robi pizzę - wczesną, bo Dalek jedzie na jeździeckie urodziny do Niny w Tomaszowicach.
Przychodzi więc Dalek do kuchni, siada na rowerze stacjonarnym i rzecze:

- Wcale tutaj nie przyszłam, by powąchać, jak się sos pomidorowy robi.

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

September 2017

S M T W T F S
     12
3456 78 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 03:27 pm
Powered by Dreamwidth Studios