harpijka: (Default)
Han dał mi właśnie na dobranoc 10 całusków - poprosiłam o dix bizous, i dostałam, przy każdym wilgotnym całusie było głośne odliczanie: un... deux... trois...

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

September 2017

S M T W T F S
     12
3456 78 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 12:09 am
Powered by Dreamwidth Studios