harpijka: (Default)
My Dalek's teacher asked children to draw an autumn scene. She did not expect the blue octopus autumnalis. // Nauczycielka z zerówki poprosiła dzieci o narysowanie jesiennej scenki. Nie oczekiwała zapewne niebieskiego przedstawiciela gatunku octopus autumnalis (pardon my Latin).


harpijka: (Default)
Kornelka: - Co będziesz rysować?
Han: - A, jakieś badziewo....

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

September 2017

S M T W T F S
     12
3456 78 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 03:10 pm
Powered by Dreamwidth Studios