harpijka: (Default)
Kot tłumaczy Hanowi Solo, jak łapie się potwory:
- Kładzie się na ziemi jednego żelka, nieco dalej drugiego, dalej trzeciego i jeszcze dalej czwartego, a ostatniego tuż przed mamą. Potwór idzie, zbiera po kolei żelki, a potem mama łapie potwora!

Kot bakes

Mar. 5th, 2012 09:14 pm
harpijka: (Default)
Yesterday Kot baked two loaves of bread - for the first time ever. Without any of these sophisticated bread making machines I hear about. They were perfect. I ate them with reverence, finally understanding why it has so important a status in so many cultures.

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

September 2017

S M T W T F S
     12
3456 78 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 04:04 am
Powered by Dreamwidth Studios