harpijka: (Default)
Han Solo przezywa Kornelkę.
Kornelka: - Kto się przezywa, ten się sam nazywa!
Han Solo: - Niee, kto się przezywa, ten sam gotuje!!!


Wcześniej kłótnia, jak się wymawia 'ryż':
Han Solo: Jisz!
Kornelia: Nie, lysz!
Han Solo: Nie, jisz!
Kornelia: Nie, lysz!
itd.A wcześniej, ja do Hana Solo (bo nie chciała poprosić po francusku o kakao):

- Il faut le demander en francais!
Han Solo: - Non, en polonais!

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

September 2017

S M T W T F S
     12
3456 78 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 12:09 am
Powered by Dreamwidth Studios