harpijka: (Default)
How to convince you child (learning to write) to write endless lines of letters (R, r...): invent a word from Star Wars for each instance of the letter 'R'. Possibilities, it turns out, are infinite. Star. Wars. Republic. Rancor. Rebels. Rex. R2D2.

Jak przekonać dziecko (uczące się pisać) do pisania niekończących się szeregów liter (R,r...): wymysl słowo z Gwiezdnych Wojen dla każdego wystąpienia litera R. Możliwości, jak się okazuje, jest bez liku. Star. Wars. Republika. Rankor. Rebelianci. Rex. R2D2.

[niestety chęci wystarczyło tylko na 4 linijki liter...]


Wczoraj też: - A wiesz, mamo, czemu jest dobrze, że 'Gwiezdne wojny' nie dzieją się naprawdę? Bo wtedy co minutę ktoś by umierał - naprawdę.

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

July 2017

S M T W T F S
      1
234 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 25th, 2017 02:38 pm
Powered by Dreamwidth Studios