harpijka: (Default)
How to convince you child (learning to write) to write endless lines of letters (R, r...): invent a word from Star Wars for each instance of the letter 'R'. Possibilities, it turns out, are infinite. Star. Wars. Republic. Rancor. Rebels. Rex. R2D2.

Jak przekonać dziecko (uczące się pisać) do pisania niekończących się szeregów liter (R,r...): wymysl słowo z Gwiezdnych Wojen dla każdego wystąpienia litera R. Możliwości, jak się okazuje, jest bez liku. Star. Wars. Republika. Rankor. Rebelianci. Rex. R2D2.

[niestety chęci wystarczyło tylko na 4 linijki liter...]


Wczoraj też: - A wiesz, mamo, czemu jest dobrze, że 'Gwiezdne wojny' nie dzieją się naprawdę? Bo wtedy co minutę ktoś by umierał - naprawdę.

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

September 2017

S M T W T F S
     12
3456 78 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 03:17 pm
Powered by Dreamwidth Studios