harpijka: (Default)
[Pokaz domku z Lego z komentarzem:] To jest domek dla roślin i zwierząt. I dla Lokiego. Ale Loki jest zabity - przez rośliny i zwierzęta.

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

September 2017

S M T W T F S
     12
3456 78 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 03:17 pm
Powered by Dreamwidth Studios