harpijka: (Default)
W Krośnie (przyjechałyśmy zobaczyć Hanusiną Chatę w Męcince).

Już zbieramy się do odjazdu, Han ma pójść jeszcze z dziadziem do McDonalda (pozjeżdżać w rurze) - a wcześniej posprzątać zabawki.
Widzę jednak, że robi to razem z dziadziem.
- Haniu, ale sama miałaś posprzątać!
Dziadzio M.: - Sprzątamy razem...
Han: - Sprzątamy jazem. Bo inaczej mogę się zmęczyć i nie będę miała wtedy siły, żeby pójść do McDonajda!

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

July 2017

S M T W T F S
      1
234 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 27th, 2017 02:39 am
Powered by Dreamwidth Studios