harpijka: (Default)
Han Solo zasługuje na swoje miano. Przybiega rozpłakana w hełmie średniowiecznym i: - Maamo, [imię kolegi] zabrał mi miecza!!!

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

September 2017

S M T W T F S
     12
3456 78 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 04:03 am
Powered by Dreamwidth Studios