harpijka: (Default)
My Dalek's teacher asked children to draw an autumn scene. She did not expect the blue octopus autumnalis. // Nauczycielka z zerówki poprosiła dzieci o narysowanie jesiennej scenki. Nie oczekiwała zapewne niebieskiego przedstawiciela gatunku octopus autumnalis (pardon my Latin).


Profile

harpijka: (Default)
harpijka

July 2017

S M T W T F S
      1
234 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 27th, 2017 02:40 am
Powered by Dreamwidth Studios