harpijka: (Default)
Gender na Bronowicach.
Miaużon robi od lat sensację wśród ekspedientek w sklepiku na Bronowicach Wielkich (dzielnica na uboczu o charakterze wiejsko-małomiasteczkowym, pełna starych domów - na podwórkach niektórych widoczne urządzenia rolnicze) - robi tam regularnie normalne zakupy spożywcze ( = nie składające się jedynie z piwa).

Dziś jego starania przyniosły wreszcie efekt. Ekspedientka rzekła doń: "Proszę pani".

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

October 2017

S M T W T F S
1234567
89101112 1314
15161718192021
22232425262728
293031    

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 11:44 am
Powered by Dreamwidth Studios