harpijka: (Default)
Dziecko zapomniało o rysunku dla matki z okazji urodzin, ale powiadomiło, że ma pomysł na prezent, tylko trzeba trochę poczekać.
W piątek odbierał ją ze szkoły Kot. Dziecko wręczyło matce bukiet różyczek - matka sądziła, że to to.
Matka zmyła się na drugi koniec miasta oglądać z M.F. i A.W. "A New Hope" z komentarzami, wróciła późno - 23.20...
Dziecko nadal czekało - chciało wręczyć matce prezent właściwy. Po poszukiwaniach udało się go znaleźć - w szafce w łazience.
Klocki Lego - komandosi z ochrony Senatu z działkiem.
Dziecko było w ósmym niebie, że udało się zaskoczyć matkę. Podziękowało jej nawet za to, że się matce prezent podoba...

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

October 2017

S M T W T F S
1234567
89101112 1314
15161718192021
22232425262728
293031    

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 11:45 am
Powered by Dreamwidth Studios