harpijka: (Default)
Czytamy książkę 'Sztuka nie tylko dla dzieci', rozdział o Andy'm Warholu i portretach Marylin Monroe.
Pytanie z książki: "A czy ty masz też ulubione gwiazdy filmowe lub gwiazdy muzyki"?
- Tak. Aktorzy, który grali Anakina i Dartha Vadera. Naprawdę dobrze to zagrali. Zwłaszcza ten, który grał Anakina - potrafił zagrać rzeczy, które wydarzyły się dawno temu!

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

October 2017

S M T W T F S
1234567
89101112 1314
15161718192021
22232425262728
293031    

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 11:44 am
Powered by Dreamwidth Studios