harpijka: (Default)
Ja [sugeruję, że to, co miaużon nauczył Hana - 'Bon dia', to było dzień dobry po katalońsku]
Dalek: - Mamo, ale to było po béarn.
Miaużon: - Biarnés. A jak się mówi w tym języku Monsieur de Tréville*?
Dalek: - Tresvielos!


* Dowódca muszkieterów z '3 muszkieterów' Dumasa

Profile

harpijka: (Default)
harpijka

October 2017

S M T W T F S
1234567
89101112 1314
15161718192021
22232425262728
293031    

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 11:44 am
Powered by Dreamwidth Studios